Καθώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα μας

O Σύλλογος Πτυχιούχων Οικονομικών Υπαλλήλων ιδρύθηκε το 1975, από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανωτάτης Σχολής.

Σκοπός του είναι η μελέτη, προστασία, προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών. Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και η διαμόρφωση συνδικαλιστικής συνείδησης. Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των μελών.

Σήμερα ο σύλλογος μας απαριθμεί περί τα 135 μέλη που υπηρετούν ανά την Ελληνική Επικράτεια, στους κυριότερους Κρατικούς Αερολιμένες, σε διευθύνσεις της Αεροναυτιλίας & στη Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ (ΚΥ/ΥΠΑ) .

Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και η έδρα του βρίσκεται στο Ελληνικό.