Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Ανωτάτης Σχολής και αποδέχονται το καταστατικό του Σωματείο.

Tα τακτικά μέλη εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου και εφόσον δεν έχουν στερηθεί τα δικαιώματά τους εξ αιτίας κυρώσεων σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Συλλόγου συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις άλλες συλλογικές διαδικασίες και απολαμβάνουν τα προνόμια και τις διευκολύνσεις που η Διοίκηση του Σωματείου εξασφαλίζει.

Το Σωματείο απαριθμεί σήμερα περί τα 135 μέλη τα οποία υπηρετούν στους ανά την Ελληνική Επικράτεια κυριότερους Αερολιμένες ήτοι Αθηνών (ΔΑΑ/Ελ.Βενιζέλος), Θεσσαλονίκης (ΚΑΘΜ), Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), Ρόδου (ΚΑΡΔ), Κερκύρας (ΚΑΚΚ), Κω (ΚΑΚΩΙ), Χανίων (ΚΑΧΝΔ), Μυτιλήνης (ΜΑΜΤΕ), Σάμου (ΚΑΣΜΑ), Καβάλας (ΚΑΚΒΑ), Αλεξανδρουπόλεως (ΚΑΑΛΔ), Χίου (ΚΑΧΙΟ), Λήμνου (ΚΑΛΜΗ), Καλαμάτας (ΚΑΚΛ),  Ακτίου (ΚΑΑΚ),  Νέας Αγχιάλου (ΚΑΝΑ), Νάξου (ΚΑΝΞ), και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ (ΚΥ/ΠΑ).