Το Δ.Σ. αποτελείται από 7 μέλη, ήτοι: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και ένα μέλος.
Η σύνθεση του Δ. Σ. είναι η έξης:

  • Ζαρκάδας Σεραφείμ   Πρόεδρος   τηλ 210 8916499  email d11@hcaa.gr
  • Τσαγκάρη Αναστασία Αντιπρόεδρος  τηλ. 210 8916172  email atsagari@yahoo.gr
  • Θεοδοσίου Ευτυχία   Γενικός Γραμματέας  τηλ 210 9972440 email eytheo27@gmail.com
  • Στόγιας Γιώργος  Ταμίας  τηλ. 2108984151 email gstogias1@gmail.com
  • Ταγκλής Σταύρος  Αναπλ. Γεν . Γραμ. τηλ. 210 3534537 email stavtaglis@yahoo.gr
  • Μαρκάς Ιωάννης  Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων  τηλ. 210 8984154
  • Mαμαλούδη Βασιλική Μέλος  τηλ. 210 891 6409 email  v_mamal@hotmail.com