Το Δ.Σ. αποτελείται από 7 μέλη, ήτοι: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και ένα μέλος.
Η σύνθεση του Δ. Σ. είναι η έξης:

  • Θεοδοσίου Ευτυχία   Πρόεδρος    τηλ 210 9972440 email eytheo27@gmail.com
  • Τσαγκάρη Αναστασία Αντιπρόεδρος  τηλ. 210 8916172  email atsagari@yahoo.gr
  •   Κλωναράκη Γενικός Γραμματέας
  • Αμπατζήμπασης Αλέξανδρος Ταμίας Τηλ. 2108916294
  • Κουμανδρακη Φιλία  Αναπλ. Γεν . Γραμ.  τηλ. 2108916264 filiakoum@gmail.comΑ
  • Καρφής Αθανάσιος   Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  τηλ. 2310 985137 karf.athan@gmail.com
  • Χριστίνα Λατάνη 2108916148 6944268836 clatani@hotmail.com d9b@hcaa.gr